ชุดที่ 01 ชุดพระประธานกิตติมศักดิ์ และพระผง (สีครีม)

ราคา 129,999 บาท

 ชุดพระประธานกิตติมศักดิ์และพระผง (สีครีม) มีพระ 7 องค์

 • พระนิรันตรายองค์นอก (พระบูชา) วัสดุเนื้อโลหะบรอนซ์ ปิดทองคำเปลวขนาด 5 นิ้ว
 • พระนิรันตรายรูปแบบองค์ในวัสดุเนื้อทองคำแท้ ระบบอิเลคโตรฟอร์มมิ่ง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 26 กรัม ขนาดหน้าตัก 2.5 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว
 • พระกริ่งทองคำระบบอิเล็คโตรฟอร์มมิ่ง องค์พระ 99.99% น้ำหนัก 1 กรัม ซุ้ม 9 K น้ำหนัก 1.7 กรัม ขนาดหน้าตัก ½ นิ้ว
 • พระผง (สีครีม) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะชุบนาก (พระปรมาภิไธยย่อสองกษัตริย์)
 • พระผง (สีครีม) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะเงินชุบทอง (พระปรมาภิไธยย่อสองกษัตริย์)
 • พระผง (สีครีม) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะเงินชุบสองกษัตริย์
 • พระผง (สีครีม) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะเงิน

ชุดที่ 02 ชุดพระประธานกิตติมศักดิ์ และพระผง (สีดำ)

ราคา 129,999 บาท

ชุดพระประธานกิตติมศักดิ์และพระผง (สีดำ) มีพระ 7 องค์

 • พระนิรันตรายองค์นอก(พระบูชา) วัสดุเนื้อโลหะบรอนซ์ ปิดทองคำเปลวขนาด 5 นิ้ว
 • พระนิรันตรายรูปแบบองค์ในวัสดุเนื้อทองคำแท้ ระบบอิเลคโตรฟอร์มมิ่ง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 26 กรัม ขนาดหน้าตัก 2.5 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว
 • พระกริ่งทองคำระบบอิเล็คโตรฟอร์มมิ่ง องค์พระ 99.99% น้ำหนัก 1 กรัม ซุ้ม 9 K น้ำหนัก 1.7 กรัม ขนาดหน้าตัก ½ นิ้ว
 • พระผง (สีดำ) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะชุบนาก (พระปรมาภิไธยย่อสองกษัตริย์)
 • พระผง (สีดำ) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะเงินชุบทอง (พระปรมาภิไธยย่อสองกษัตริย์)
 • พระผง (สีดำ) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะเงินชุบสองกษัตริย์
 • พระผง (สีดำ) พิมพ์สมเด็จ หน้าปัดทองหลังฝังโลหะเงิน

ชุดที่ 03 ชุดพระกรรมการ  (พระกริ่งทองคำ) (สีครีม)

ราคา 18,999 บาท

ชุดที่ 04 ชุดพระกรรมการ (พระกริ่งทองคำ) (สีดำ)

ราคา 18,999 บาท

ชุดที่ 05 ชุดพระเบญจนิรันตราย (พระกริ่งทอง)

ราคา 8,495 บาท

ชุดที่ 06 ชุดพระเบญจนิรันตราย (พระกริ่งเงิน ชุด 1)

ราคา 7,495 บาท

ชุดที่ 07 ชุดพระเบญจนิรันตราย (พระกริ่งเงิน ชุด 2)

ราคา 6,495 บาท

ชุดที่ 08 ชุดพระเบญจนิรันตราย (พระกริ่งเงิน ชุด 3)

ราคา 5,395 บาท

ชุดที่ 09 ชุดพระเบญจนิรันตราย (พระกริ่งนวโลหะรมดำ ชุด 1)

ราคา 5,895 บาท

ชุดที่ 10 ชุดพระเบญจนิรันตราย (พระกริ่งนวโลหะรมดำ ชุด 2)

ราคา 2,395 บาท

ชุดที่ 11 ชุดพระจตุนิรันตราย (ชุด 1)

ราคา 2,996 บาท

ชุดที่ 12 ชุดพระจตุนิรันตราย (ชุด 2)

ราคา 2,796 บาท

ชุดที่ 13 ชุดพระจตุนิรันตราย (ชุด 3)

ราคา 2,796 บาท

ชุดที่ 14 ชุดพระทวินิรันตราย (ชุด 1)

ราคา 1,898 บาท

ชุดที่ 15 ชุดพระทวินิรันตราย (ชุด 2)

ราคา 1,498 บาท

ชุดที่ 16 ชุดพระทวินิรันตราย (ชุด 3)

ราคา 1,398 บาท

ชุดที่ 17 ชุดพระทวินิรันตราย (ชุด 4)

ราคา 698 บาท


                                      

— ใบจองพระนิรันตราย (จำลอง) สองกษัตริย์แบบเป็นชุด


สนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณโสภา ยอดจิตร โทร.02-215-3488 ต่อ 18 โทรสาร 02-216-1298

E-mail: sopha@chula-alumni.com