สมาคมฯ พร้อมด้วยนิสิตเก่าจุฬาฯ และนิสิตปัจจุบัน ช่วยบรรจุถุงยังชีพเพื่อส่งไป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

3 สิงหาคม 2017   ข่าว, ข่าวสนจ.

 

               สมาคมฯ พร้อมด้วยนิสิตเก่าจุฬาฯ และนิสิตปัจจุบัน ช่วยบรรจุถุงยังชีพเพื่อส่งไป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด