สมัครสมาชิก

ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกวิสามัญ จะต้องชำระค่าบำรุงสมาคมครั้งเดียวเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อได้รับได้รับสิทธิ์และประโยชน์จากสมาคม ที่เลขบัญชีดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี 038-2-47850-5

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

เลือกไฟล์ เปลี่ยนไฟล์ นำออก
กลับสู่หน้าหลัก