อัตราค่าบริการลานจอดรถ

 

  • เปิดให้บริการเวลา 06.00 – 22.00 น.
  • ทางเข้าฝั่งจุฬาฯ ซอย 12 เปิดเฉพาะให้รถเข้า (ระบบอัตโนมัติ)
  • ทางเข้าฝั่งถนนพญาไทเปิดให้เข้า-ออก ตามปกติ
  • อัตราค่าจอดรถ
    •  15 นาทีแรก ฟรี
    • จอดไม่เกิน 2 ชม. 20 บาท
    •  ชม.ถัดไป ชม.ละ 10 บาท

  (เศษของชั่วโมงคิด คิดเป็น 1 ชม. โดยนับเวลาตั้งแต่เริ่มเข้า)

** ถ้านำรถอออกหลังเวลาให้บริการ  คิดเพิ่ม 250 บาท **