การประชุมร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 ธันวาคม 2017   ข่าว, ข่าวสนจ.

                การประชุมร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗๒ นางรัตนาวลี โลหารชุน เลขาธิการ และประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานของฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งนิสิตนักศึกษาของทั้ง ๒ สถาบัน เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว ในปีนี้กำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามศุภชลาศัย โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์