ประชาสัมพันธ์ รับเข็มที่ระลึก ๑๐๐ ปีจุฬาฯ

1 มิถุนายน 2017   ข่าว, ข่าวภูมิภาค, ข่าวสนจ.

               นิสิตเก่าที่มีบัตรเข้าร่วมงาน “จุฬาฯ ๑๐๐ ปี : ศตวรรษแห่งความภูมิใจ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ที่ผ่านมา ขอให้ติดต่อรับเข็มที่ระลึก ๑๐๐ ปีจุฬาฯ ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ (สนจ. เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

*โดยต้องแสดงขั้วบัตรที่ระบุหมายเลขรับของที่ระลึก*
– สามารถให้ตัวแทนกลุ่มรวบรวมขั้วบัตรและมาแลกรับพร้อมกันได้
– สำหรับผู้ที่ไม่มีขั้วบัตร หรือทำขั้วบัตรสูญหาย สามารถติดต่อขอซื้อบัตรเพื่อใช้แลกรับเข็มฯ ได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 02-2153488,02-2151908